''Εrgometric test athletes Vs NS6 Fitness Nicosia''

Το ΚΑΕΚ αποτελεί το μόνο Ερευνητικό Aθλητικοεπιστημονικό Κέντρο της Κύπρου και είναι ενταγμένο στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού.
Η ίδρυση του (1993) ήρθε να καλύψει μια μεγάλη αθλητική ανάγκη στην Κύπρο και να ανταποκριθεί στις σύγχρονες Διεθνείς ανάγκες του διαρκώς εξελισσόμενου επιστημονικού αθλητισμού.
Σκοπός του ΚΑΕΚ είναι η επιστημονική παρακολούθηση των Κύπριων αθλουμένων και ειδικά των Αθλητών Υψηλής Αγωνιστικής Στάθμης, καθώς και η ανάπτυξη Επιστημονικής Έρευνας στους κόλπους της Αθλητικής και Αθλητιατρικής Επιστήμης, της Φυσικής Αγωγής και του Αθλητισμού.
Με τη συλλογή, την ανάλυση και τη χρησιμοποίηση των ερευνητικών και εργαστηριακών δεδομένων, εντοπίζονται παράγοντες οι οποίοι επηρεάζουν την αθλητική απόδοση και που η σε βάθος επίγνωση τους, βοηθά τη μεγιστοποίηση της απόδοσης των Αθλητών, προσφέροντας Επιστημονική γνώση και σημαντική βοήθεια στο έργο του προπονητή.
Η εφαρμογή του Εργομετρικού ΄Ελέγχου στους υποκινητικούς ενήλικες και στα άτομα εκείνα που γυμνάζονται ευκαιριακά αποτελεί ένα εξαιρετικό διαγνωστικό μέσο πρόληψης και πρόγνωσης των παραγόντων εκείνων, που επιδρούν αρνητικά στην Υγεία και στη μακροζωία του ατόμου.

The NS 6 Fitness Nicosia Team.

 

Read 208 times
×

TOP